Felelősségi nyilatkozat

A honlapot a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási szám: 3425) üzemelteti az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a vonatkozó kamarai szabályzatok előírásai szerint. A szabályzatok - az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt - a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon érhetők el.

A honlapon található információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. Amennyiben konkrét tanácsra van szüksége egy adott jogi problémával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeinken.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz, amelyekre lehetőség szerint minden esetben felhívjuk a figyelmet. A külső honlapokat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda nincs befolyással, ezért a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda nem felelős az ilyen honlapok elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat. Minden jog fenntartva. A honlapon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet. Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Irodára vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le, minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat. A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet