Adatvédelem és GDPR

Adatvédelem és GDPR

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatályba lépése, és tagállami implementációja óta egyre kiemeltebb figyelmet kap az adatvédelem területe, amellyel kapcsolatos kérdésekben irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsot, illetve kínál a gyakorlatban alkalmazható megoldásokat.

A közösségi szintű, illetve hazai, adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírásoknak való megfelelés számos adminisztrációs terhet ró a vállalkozásokra, irodánk ugyanakkor arra törekszik, hogy személyre szabott és a mindennapi ügymenetet legkevésbé akadályozó megoldásokat dolgozzon ki.

A megfeleltetési folyamat keretében átvilágítjuk Ügyfeleink adatkezelési, illetve adatfeldolgozási gyakorlatát, majd az audit eredményei alapján javaslatokat teszünk a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan, illetve elkészítjük a jogszerű működés kereteit biztosító adatvédelmi dokumentációt.

A technológiai fejlődés üteme, valamint az adatkezelés mint művelet folyamat-jellege állandó kihívás elé állítja a jogszerű adatkezelésre törekvő vállalkozásokat, éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk az ún. utógondozási fázisra is.


Irodánkban az említett feladatokat egy külön, az adatvédelem területén széleskörű tapasztalatokkal rendelkező munkacsoport tagjai látják el, akik – amellett, hogy részt vettek már számos megfeleltetési folyamat koordinálásában – rendszeres előadói adatvédelmi jogi konferenciáknak, szakmai rendezvényeknek.

 

Szakterületeink

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet