Munkajog és compliance

Munkajog és CompLIance

Rendszeresen működünk közre vállalati ügyfeleink munkaszerződéseinek, belső szabályzatainak és kollektív munkaügyi kapcsolatainak kialakításában, valamint a munkaviszonyok fokozott körültekintést igénylő megszüntetésénél is. Munkaügyi jogvitában hagyományosan vállalati ügyfeleink jogi képviseletét látjuk el, de nem riadunk vissza a munkavállalói oldal képviseletétől sem.


Ügyvédi irodánk tagjai rendszeresen részt vesznek munkajogi ügyek intézésben, munkaviszony létrejöttével, illetve megszűnésével kapcsolatos okiratok szerkesztésében, ellátják ügyfeleik képviseletét a munkaviszonyból eredő jogviták során, akár ADR (alternatív vitarendezési) testületek, akár munkaügyi bíróságok előtt is. Ezen túlmenően gyakran működünk közre munkavállalói javadalmazási programok magyarországi bevezetésében is.

A vállalkozásra vonatkozó szabályok megsértéséből eredő kockázatok csökkentése, illetve minimalizálása érdekében szükséges a vállalkozásnál keletkező dokumentumok (szerződések, szabályzatok) és a napi működés gondos vizsgálata, átvilágítása, az esetleges kockázati tényezők feltárása, a jogszabályi változások átvezetése a napi munkafolyamatokba. Irodánk hatékony és projektszintű megoldási lehetőségeket kínál az új jogszabályi kereteknek való megfelelés kapcsán a gazdasági élet szereplőinek.

 

Szakterületeink

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet