Peres eljárások és vitarendezés

Peres eljárások és vitarendezés

Ügyvédeink rendszeresen látják el ügyfeleink képviseletét peres és nemperes eljárásokban, továbbá más vitarendezési fórumok előtt és közigazgatási eljárások során. Vagyonjogi viták esetében segítséget nyújtunk követelések behajtása, kártérítési ügyek, felszámolási, végrehajtási eljárások során, de más természetű polgári és kereskedelmi jogi, illetve munkaügyi viták rendezésében is jelentős tapasztalattal rendelkezünk.

Törekszünk a jogviták békés rendezésére, ezért ha szükséges, ügyfeleink képviseletében alternatív vitarendezési eljárásokat (ADR) is kezdeményezünk.

Szakterületeink

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet